Disclaimer

Elke schadeclaim aangaande deze Website wordt afgewezen.

RVIMC zal daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de Website en de daarmee verkregen resultaten.

RVIMC streeft naar permanente toegankelijkheid van de Website. Niettemin behoudt RVIMC zich het recht voor om de Website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen.

Alle informatie op deze Website valt onder het auteursrecht van RVIMC en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen.
Een ieder die toegang heeft verkregen tot de Website van RVIMC wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.