Verandermanagement

Het succes van een veranderproject is sterk afhankelijk van de motivatie van betrokkenen om mee te werken aan deze veranderingen. Effectief verandermanagement betekent dat medewerkers/collegae worden geïnformeerd en betrokken vanaf de start van een veranderproject. Het management dient met woorden en daden de veranderingen te ondersteunen en waarderen. Graag helpen wij organisaties om veranderingen succesvol te laten verlopen! Daarnaast biedt RVIMC coaching aan hoger management, individuele managers en afdelingen door vriendelijke confrontaties maar met een duidelijke uitleg en een goede begeleiding. RVIMC denkt mee met uw business en kijkt scherp naar talent en opleiding. Onze benadering is pragmatisch. We lopen indien nodig letterlijk mee, begeleiden workshops of helpen uw communicatie- en overlegstructuur effectiever te laten functioneren. RVIMC kan in nauwe samenwerking met uw organisatie strategische ideeën uitwerken naar een complete implementatie. Wij kunnen u helpen als adviseur of verandermanager en nemen daarbij verantwoordelijkheid voor het:

  • Opstellen of vertalen van de strategische oplossingen voor nieuwe processen, systemen, organisatie en of management;
  • Draagvlak creëren bij management en medewerkers voor de veranderingen;
  • Ontwikkelen en implementeren van de processen, systemen, organisatie etc. binnen de gestelde kaders met in achtneming van de gestelde tijdsplanning;
  • Realiseren van de vereiste resultaten.