Projectmanagement

RVIMC heeft jarenlange ervaring als projectmanager en is iemand die zich verantwoordelijk voelt voor het voorbereiden, opzetten en begeleiden van projecten. Het gaat hierbij doorgaans om grote, complexe projecten waarmee forse budgetten gemoeid zijn. Daarnaast kan er bij interne projecten ook sprake zijn van projecten die voor een externe opdrachtgever of klant worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in de dienstverlening, bouw, techniek of engineering.

De projectmanager zorgt er samen met een projectteam voor dat grootschalige en kostbare projecten correct en efficiënt worden uitgevoerd, zodat deze op tijd en binnen het vastgestelde budget opgeleverd worden aan de afnemer. De afnemer van het project kan – afhankelijk van de werkgever en functie – het bedrijf zelf zijn of een externe klant of opdrachtgever.

In algemene zin kijkt RVIMC  als volgt naar de taken van een projectmanager:

 • Ondersteunen en adviseren van de klant met betrekking tot de mogelijkheden, scope en planning van projecten (indien het om een project voor opdrachtgevers gaat)
 • Ontwikkelen van een strategie voor project(en), zowel op korte als lange termijn
 • Maken van een planning en projectbegroting
 • Stellen van prioriteiten
 • Organiseren van werksessies en projectvergaderingen met het projectteam
 • Voeren van overleg met andere afdelingen die bij het project betrokken zijn
 • Afstemmen van de benodigde capaciteit
 • Leidinggeven aan en motiveren van het projectteam
 • Optimaliseren van werkmethodieken
 • Oplossen van eventuele organisatorische problemen
 • Bewaken van het budget en bijsturen waar nodig
 • Bewaken van timing en het behalen van deadlines
 • Monitoren van eventuele risico’s en issues
 • Rapporteren van de projectvoortgang aan het projectteam, de stuurcommissie, het managementteam en eventuele externe opdrachtgevers
 • Onderhouden van contact met de eventuele opdrachtgevers
 • Opleveren van het project