Operationeel management

 

RVIMC stelt dat een goede operationeel manager iemand is die:

Kan denken in processen en inzicht heeft in het verloop van de operaties;
Continu bewaakt wie wat doet, hoe groot de voorraden zijn en of het werk op tijd afkomt. Hierbij is reageren op stuurinformatie en pro-actief handelen zeer belangrijk;

Aanstuurt door Management by Walking Around en niet alleen vanuit kantoor de afdeling aanstuurt;

Gebruik maakt van een zogenaamde Morning call; ‘s ochtends (met een kop koffie in de hand) langs de afdeling(en) loopt en kort bespreekt wat er leeft, welke aandachtspunten er zijn voor de komende dag/week. Daarnaast zet hij/zij waar nodig direct acties uit;

Niet gaat micromanagen. Sturen op de hoofdlijnen en als het nodig is inzoomen op bepaalde details en detailinformatie;

Interesse en betrokkenheid toont in de medewerkers en weet wat er leeft en speelt op de werkvloer. Zorgt dat de afdeling gedisciplineerd werkt en tegelijkertijd de sfeer goed blijft;

Ervoor zorgt dat medewerkers ook voldoende verantwoordelijkheid krijgen om zaken zelf op te pakken en een bijdrage te leveren;

Zorgt dat er afstemming en communicatie plaatsvindt tussen de operatie aan de ene kant en sales aan de andere;

Voldoende ruimte plant in de agenda om te reageren op onverwachte zaken wanneer noodzakelijk.