Coaching

RVIMC heeft jarenlange ervaring op het gebied van team- en individuele coaching. Bedrijven, verenigingen en particulieren kunnen vrijblijvend informatie aanvragen. De intake is gratis en het coachingstraject wordt op maat gemaakt.

Hieronder kunt u acht vaardigheden vinden waarvan RVIMC verwacht dat een coach deze moet beheersen.

1. Een coach heeft goede zelfkennis, zelfvertrouwen en een authentieke en transparante werkwijze. De gecoachte staat centraal. Een coach heeft een doorleefde visie op coachen en leren, kent zijn mogelijkheden en beperkingen en bewaakt zijn grenzen. Hij weet niet alleen veel, hij laat het ook zien, gebruikt verschillende modellen en methoden en blijft zichzelf evalueren en ontwikkelen.

2. Een coach heeft vertrouwen in het vermogen van de gecoachte keuzes te maken en zelf zijn koers uit te zetten, te leren van zijn ervaringen en zelf oplossingen te vinden. Hij werkt door ‘niet te weten en niet te werken’ (de koers en inhoud van het traject laat hij over aan de gecoachte).

3. Hij werkt op basis van gelijkwaardigheid en er is commitment over rollen en werkwijze. Hij verplicht zich tot resultaatgericht en gefaseerd werken, waarbij de weg ook als doel wordt gezien.

4. Hij benadert situaties met open vizier en vanuit verschillende invalshoeken, maar altijd positief en ontwikkelingsgericht, waarbij hij de gecoachte en diens leerthema’s, waarden en verlangens centraal stelt, niet de inhoud. Hij zet aan tot bewustwording, beweging en perspectiefverbreding.

5. Nieuwsgierigheid en compassie gaan bij hem hand in hand. De gecoachte heeft zijn interesse en volledige aandacht vanuit een respectvolle en accepterende grondhouding.

6. Een coach is zeer goed in: actief luisteren, vragen stellen, confronteren en het inzetten van intuïtie. Hij is in staat gedrags- en denkpatronen en leerthema’s te signaleren, te benoemen en bespreekbaar te maken. Hij maakt optimaal gebruik van wat er besproken wordt en van wat zich voordoet tijdens een coachbijeenkomst.

7. Hij heeft oog voor contextuele factoren en focust op de beïnvloedingsmogelijkheden van de gecoachte daarbinnen.

8. En, héél belangrijk: hij gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met informatie.